BẾP TỪ
HÚT MÙI

Máy hút mùi Latino LT 7002T

4.280.000 đ 1.439.000 đ

Máy hút mùi OMI JM 390 C

5.350.000 ₫ 5.350.000 đ

Máy hút mùi Sunhouse Mama MM6707

3.999.000 đ 3.999.000 đ

Máy hút mùi OMI JM 70 COW

3.250.000 ₫ 4.291.000 đ

Máy hút mùi OMI JM 70 RW

3.250.000 ₫ 3.250.000 ₫

Máy hút mùi OMI JM 70 CI

3.250.000 ₫ 3.250.000 ₫

Máy hút mùi Latino LT D05B/70

3.480.000 đ 1.078.000 đ

Máy hút mùi OMI JM 190IG

5.380.000 ₫ 3.121.000 đ
CHẬU + VÒI RỬA

Chậu rửa bát AMTS 9245A

1.700.000đ 6.200.000 đ

CHẬU RỬA HENRY HR633

1.600.000 đ 3.600.000 đ

CHẬU RỬA KEEPER KP 1045A

7.480.000 ₫ 5.235.000 đ

CHẬU RỬA ROSLERER RL04-688 CÂN

7.680.000 đ 3.393.000 đ

CHẬU RỬA HENRY HR622

6.050.000 đ 7.200.000 đ

CHẬU RỬA KEEPER KP 8245L

6.760.000 ₫ 8.046.000 đ

CHẬU RỬA HENRY HR638

2.500.000 đ 6.450.000 đ

CHẬU RỬA ROSLERER RL01-10045GR

7.180.000 đ 8.190.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU