BẾP TỪ
HÚT MÙI

Máy hút mùi Ebox E-2070W

3.380.000 ₫ 6.855.000 đ

Máy hút mùi GRASSO GS 1- 700

5.860.000 đ 6.700.000 đ

Máy hút mùi Ebox EB-870S

6.180.000 ₫ 8.078.000 đ

Máy hút mùi OMI JM 370 P

5.780.000 ₫ 3.370.000 đ

Máy hút mùi OMI JM 170IG

5.180.000 ₫ 3.100.000 đ

Máy hút mùi GRASSO GS 7002

3.860.000 ₫ 6.186.000 đ

Máy hút mùi GRASSO GS 60I

3.260.000 đ 3.260.000 đ

Máy hút mùi PELIA Caro90

8.500.000 đ 8.500.000 đ
CHẬU + VÒI RỬA

Chậu Đúc Cao Cấp TP-8045

9.500.000đ 10.500.000 đ

CHẬU RỬA HENRY HR10047

7.300.000 đ 8.350.000 đ

CHẬU RỬA HENRY HR626

6.500.000 đ 3.945.000 đ

CHẬU RỬA ROSLERER RL01-10045GR

7.180.000 đ 8.190.000 đ

CHẬU RỬA KEEPER KP-7245C

6.580.000 đ 3.150.000 đ

Chậu rửa bát AMTS 9245A

1.700.000đ 6.200.000 đ

CHẬU RỬA KEEPER KP 8245L

6.760.000 ₫ 8.046.000 đ

CHẬU RỬA ROSLERER RL04-688 LỆCH

7.680.000 đ 3.393.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU