BẾP TỪ
HÚT MÙI

Máy hút mùi Ebox EB-870S

6.180.000 ₫ 8.078.000 đ

Máy hút mùi Hafele HH-TI90D

6.490.000 đ 7.974.000 đ

Máy hút mùi OMI JM 390 C

5.350.000 ₫ 5.350.000 đ

Hút mùi Sanko SPN 3502C

11.000.000 ₫ 12.521.000 đ

Máy hút mùi Sakura SR-B700

6.300.000 ₫ 9.781.000 đ

Máy hút mùi OMI JM 370 T

5.150.000 ₫ 5.150.000 ₫

Máy hút mùi Latino LT-C07/90

5.980.000 đ 2.608.000 đ

Máy hút mùi Tomate TOM 70CH03S

3.500.000 ₫ 3.490.000 đ
CHẬU + VÒI RỬA

CHẬU RỬA HENRY HR633

1.600.000 đ 3.600.000 đ

Chậu Inox TP-9245C

5.919.000 đ

Chậu rửa bát AMTS 7745A

1.600.000đ 6.190.000 đ

CHẬU RỬA KEEPER KP 11048A

7.680.000 ₫ 8.196.000 đ

CHẬU RỬA KEEPER KP-1045A

7.480.000 đ 5.236.000 đ

CHẬU RỬA KEEPER KP 7245C

6.580.000 ₫ 3.150.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU