BẾP TỪ
HÚT MÙI

Máy hút mùi Latino LT 7002SYP

3.880.000 đ 1.582.000 đ

Máy hút mùi FOTILE EY01Q

23.360.000 ₫ 15.835.000 đ

Máy hút mùi ebox E-60B

3.300.000 ₫ 9.994.000 đ

Máy hút mùi OMI JM 70 OW

3.250.000 ₫ 3.250.000 ₫

Máy hút mùi Sakura SR-2883W

4.770.000 ₫ 7.464.000 đ

Máy hút mùi FOTILE EH13

11.950.000 ₫ 10.975.000 đ

Máy hút mùi Ebox E-2070B

3.180.000 ₫ 6.818.000 đ

Máy hút mùi GRASSO GS 70B

3.260.000 đ 3.260.000 đ
CHẬU + VÒI RỬA

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 8143

2.700.000 đ 5.903.000 đ

Chậu rửa bát cao cấp AMTS-10047AM

6.500.000đ 9.100.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 8143N

1.900.000 đ 5.700.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 7843

1.800.000 đ 5.785.000 đ

CHẬU RỬA HENRY HR10047

7.300.000 đ 8.350.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 9243

3.800.000 đ 1.080.000 đ

CHẬU RỬA KEEPER KP 8245L

6.760.000 ₫ 8.046.000 đ

CHẬU RỬA ROSLERER RL01-7245C

5.680.000 đ 8.962.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU