BẾP TỪ
HÚT MÙI

Máy hút mùi Ebox E-2070WR

3.380.000 ₫ 6.855.000 đ

Máy hút mùi OMI JM 370 P

5.780.000 ₫ 3.370.000 đ

Máy hút mùi Ebox EB-88

6.880.000 ₫ 8.343.000 đ

Máy hút mùi GRASSO GS 9002

4.160.000 ₫ 8.322.000 đ

Máy hút mùi GRASSO GS 90I

15.860.000 đ 7.049.000 đ

Máy hút mùi GRASSO GS 270B

3.160.000 ₫ 3.160.000 ₫

Máy hút mùi OMI JM 70 Q

3.250.000 ₫ 3.250.000 ₫

Máy hút mùi OMI JM 60 I

2.980.000 ₫ 2.980.000 ₫
CHẬU + VÒI RỬA

Chậu rửa bát AMTS 7641

1.600.000đ 6.150.000 đ

Chậu rửa bát AMTS 9245C

1.600.000đ 5.919.000 đ

CHẬU RỬA HENRY HR621

6.050.000 đ 6.050.000 đ

Chậu Đúc Cao Cấp AM-8245

6.550.000đ 6.550.000đ

Chậu Inox TP-9245C

5.919.000 đ

CHẬU RỬA KEEPER KP-1045A

7.480.000 đ 5.236.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 8343

2.500.000 đ 5.937.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU