Bếp từ Taka TKI268GE

24.500.000 đ 24.500.000 đ

Bếp từ Taka I2EU

16.880.000 đ 16.880.000 đ

Bếp từ Taka TKI828N

16.800.000 đ 16.800.000 đ

Bếp từ Taka TK-I02B2

11.680.000 đ 11.680.000 đ

Bếp từ Taka TKI828

17.800.000 đ 9.395.000 đ

Bếp từ Taka TK-I02B

11.680.000 đ 11.680.000 đ

BẾP TỪ TAKA I2B2

15.000.000 đ 15.000.000 đ

BẾP TỪ TAKA TKI3EU

15.300.000 đ 15.300.000 đ

BẾP TỪ TAKA I2T

8.800.000 ₫ 8.800.000 ₫

BẾP TỪ TAKA I2ND

26.380.000 ₫ 26.380.000 ₫

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU