MÁY HÚT MÙI TAKA HT170E

4.999.000 đ 6.986.000 đ

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT70I

5.500.000 đ 8.239.000 đ

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT90E

5.100.000 đ 2.600.000 đ

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT70E

4.999.000 đ 2.500.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-1290M

6.650.000 đ 5.550.000 đ

Máy Hút Mùi Taka TK-1270M

6.450.000 đ 6.450.000 đ

Máy hút mùi Taka HA70I

4.850.000 đ 4.850.000 đ

Máy hút mùi Taka HD19E

13.800.000 đ 7.531.000 đ

Máy hút mùi Taka HD19I

13.800.000 đ 9.402.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-170L

4.500.000 đ 8.151.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU